Rady a tipy při úpravě vody bezchlórovou chemií

Bezchlórová chemie je určena všem, kteří hledají alternativu chlóru. Je ideálním řešením pro úpravu vody ve vířivých vanách. Ošetřená voda není cítit po chlóru, neničí plavky, nedráždí pokožku, oči ani sliznice a nenarušuje stavbu ani technologii vířivé vany.

Základní chyby

 • Před začátkem dávkování chemie je důležité si ověřit, jaký objem vody se právě ve Vaší vířivce nachází. Například vířivka Style má objem vody cca 800 l = 0,8 m3.
 • Filtrace by měla být nastavena ideálně 2x - 3x denně na tak dlouho, aby se vyměnil celý objem vody ve vířivce. Doporučujeme tedy alespoň 2x denně na 1,5 – 2 hodiny.
 • Při velmi teplých obdobích je potřeba kontrolovat pH jednou za 2 - 3 dny a chemii dávkovat podle potřeby i jednou za 4 - 5 dní.

Dávkování

 • Upravte hodnoty pH na úroveň 6,8 - 7,4 pomocí přípravků pH+ a pH-
 • Po nadávkování změřte hodnotu pH znovu a zjistěte, zda se pohybujete ve správných hodnotách. 
 • Proveďte oxidaci vody: OXI se rozpustí v kyblíku s teplou vodou a následně se rozlije po hladině. Vše se děje při zapnuté filtraci a zapnutých masážních tryskách. Koupat se můžete již po 1 až 2 hodinách.
 • Po 4 až 6 hodinách proveďte desinfekci vody pomocí GUAa POOL WHIRLPOOL nebo NANOBAY 12th DAY. Koupat se můžete již po 30 minutách.
 • Odpěňovač používejte pouze v případě potřeby a ideálně v menších dávkách.
 • V případě dávkování přípravku FLOCK, OXI a pH nepobývejte ve vodě. Pobyt ve vodě ovlivňuje účinnost dávkované chemie.

  Objem vířivé vany

  GUAa POOL WHIRLPOOL

  GUAa POOL WHIRLPOOL

  GUAa WHIRLPOOL OXI

  Dávkování

  Při uvedení vířivé vany do provozu

  1x za 7-14 dní

  1x za 7-14 dní

  1 m3

  250 ml

  100 ml

  50 g

  2 m3

  500 ml

  200 ml

  100 g

   

  Objem vířivé vany

  NANOBAY 12th DAY

  NANOBAY 12th DAY

  NANOBAY OXI

  Dávkování

  Při uvedení vířivé vany do provozu

  1x za 7-12 dní

  1x za 7-12 dní

  1 m3

  35 ml

  15 ml

  50 g

  2 m3

  70 ml

  30 ml

  100 g

Nejčastější problémy s vodou ve vířivce

 1. Mléčně bílá voda

  Mléčně bílá voda může být z několika důvodů:
   1. Dávkování odpěňovače - U vířivky je časté mléčné zbarvení kvůli předávkování odpěňovačem. Pokud byla voda předávkována, musí se nechat odfiltrovat, což může trvat velmi dlouho. Možností je částečně odpustit vodu, naředit a opět spustit filtraci.
   2. Po napuštění - Pokud byla voda mléčná již když se napustila, nachází se v ní hodně vápenatých iontů. Může to být voda ze studny, ale taky hodně tvrdá řádová voda. Tzn. bude potřeba postupovat tímto způsobem.
    • Upravíme pH vody a poté aplikujeme OXI. Po 24 hodinách přidáme odstraňovač kovů Metal Magic. Nejméně po 48 hodinách přidáme FLOCK a všechny nečistoty vyvločkujeme. Doporučujeme také použít stabilizátor tvrdosti Calzestab Eisen EX jako prevenci a na podporu snížení pH, protože u tvrdé vody dochází ke kolísání pH.
   3. Po nadávkování vločkovače - Pokud voda zbělala po nadávkování vločkovače, došlo k předávkování nebo byl vločkovač nadávkován do čisté vody, FLOCK tak neměl co vločkovat a došlo ke zmléčnění. Pokud byla voda předávkována, musí se nechat odfiltrovat, což může trvat velmi dlouho. Možností je částečně odpustit vodu, naředit a opět spustit filtraci.
   4. Po nadávkování OXI - Voda může být hodně tvrdá a obsahovat vápenaté ionty, které se projevily až po reakci s kyslíkem v OXI. Nutno tedy postupovat jako v bodě B) Po napuštění.
   5. Velké využití - Pokud se voda zakalila po velkém zatížení, kdy vířivku využívalo hodně lidí, pak je zakalení způsobeno velkým množstvím organických nečistot. Je tedy potřeba nadávkovat šokovou dávku přípravku.
   6. pH vody - Zakalení může způsobit také vysoké nebo nízké pH vody. Je tedy potřeba změřit a upravit pH a pak filtrovat.
   7. Funkčnost filtrace - Nejzazší možností je pak špatně fungující filtrace, která vodu nepročišťuje. Zkontrolujte kartušové filtry ve vířivce a zvažte také jejich výměnu.
  1. Zelená voda, hnědá, žlutá, černá

   Změna barvy vody může být z několika důvodů:
   1. Po napuštění - Už po napuštění vody byla voda zabarvená. To se nejčastěji děje pokud je voda ze studny nebo vrtu. Může se stát, že po pár dnech fitrování se může voda projasnit, nicméně po nadávkování OXI nebo při vysokých teplotách apod. se opět zabarví. Toto zbarvení je způsobeno vysokým množstvím kovových iontů ve vodě. Je potřeba tedy postupovat následovně:
   2. Bouřka, vysoké teploty - Ve vodě se tvoří řasy. Často způsobeno výkyvy a neuhlídáním pH. Zkontrolujte pH, pH upravte na doporučenou hodnotu a poté nadávkujte SHOCK, filtraci vířivky zapněte na 12 hodin. Následně je potřeba do vody vlézt a mechanicky setřít řasy do vody. Následně nechte spuštěnou filtraci po dobu 12 hodin. Až poté nadávkujte vločkovač. OXI nadávkujte až nejdříve 48 hodin po nadávkování SHOCKU!
   3. Dlouhá nepřítomnost ve vířivce - Stejně jako v bodě B) došlo k růstu řas. Postupujte shodným způsobem.
   4. Po nadávkování OXI - Pokud se voda zabarvila po nadávkování OXI, potom jsou ve vodě kovové ionty. Postupujte jako v případě bodu A). Zelená voda, hnědá, žlutá, černá
  2. Čištění cirkulačních okruhů vířivky

   • Kvůli nepravidelnostem v provozu cirkulace a vysoké teplotě se v cirkulačním okruhu usazují bakterie, řasy a drobné částečky znečištění. Na tento šelem klasická péče o vířivku nestačí a on se tak stává úrodnou půdou pro další množení bakterií. Abychom zabránili jejich tvorbě je potřeba pravidelné a důkladné čištění cirkulačního okruhu vany a to před vypuštěním vany. U soukromého provozu vany je to před každým vypuštěním, minimálně však jednou za 4 měsíce. U veřejného provozu van je to jednou za 1 - 2 týdny.
   • Čištění probíhá před výměnou vody. Dokud je vana ještě plná vody, ale chystáte se ji vypustit, nadávkujte přípravek SPA ROHRREINIGER, podle dávkování na obalu, do skimmeru.
   • Odstraňte kartušový filtr, zapněte vířivý systém a ponechte jej asi 10 minut zapnutý. Přibližně po 10 minutách vířivý systém vypněte a vodu vypusťte. Vanu posléze vypláchněte čistou vodou.
   • Po následném napuštění vany proveďte šokovou dezinfekci přípravkem SHOCK.


   

  ×

  Splátková kalkulačka ESSOX