Často kladené otázky - FAQ - před instalací vířivky

Pokud jste ve fázi výběru vířivky, tak bychom Vám doporučili článek Jak vybrat vířivku.

Pokud se stále rozmýšlíte mezi několika prodejci, tak bychom Vám doporučili článek Proč si vybrat vířivku od Relax na max s.r.o.

Pokud jste si vířivku již vybrali  a chystáte se na její instalaci, tak jsme připravili ještě několik otázek, které je možné, že si budete klást.

V případě, že nenaleznete všechny odpovědi, tak nás neváhejte kontaktovat jak telefonicky +420 702 888 900 nebo e-mailem info@relaxnamax.cz.

 • stavební připravenost
  • Důležité je mít připravenou rovnou, zpevněnou plochu (zámková dlažba, betonová deska,..). Vířivka by ideálně měla být přístupná ze všech čtyřech stran (cca 50 - 60 cm), minimálně však ze dvou. 
  • příprava místa pro instalaci vířivé vany
   Obecně: vířivá vana musí být instalována na rovnou dostatečně pevnou základovou desku a to s ohledem na nosnost stavby. V případě instalace vířivé vany v exteriéru doporučujeme zhotovení betonové monolitické základové desky o minimální síle (tloušťce) 10 cm. Vždy je nutno nosnost základové desky také zvolit s ohledem na velikost a váhu vířivé vany/ Swim spa, poraďte se se svým stavebním dozorem. Váha vířivé vany je uvedena v technických údajích o vířivé vaně. Doporučuje se instalovat odpovídající odpadní systém v případě přetečení vany.
  • Instalace vířivé vany v interiéru:
   Kolem vířivky se bude shromažďovat voda, takže podlahové materiály musejí poskytovat dobrou adhezi a je nezbytné dobré odvodnění, aby se zabránilo shromažďování vody kolem vany. V důsledku instalace lázně se přirozeně zvýší vlhkost, voda se může dostat do předmětů ze dřeva a způsobit hnilobu, plesnivění nebo jiné problémy. Proto potlačte vlivy vzdušné vlhkosti na obnažené dřevo, papír atd. v místnosti. Aby se tyto účinky minimalizovaly, nejlepším řešením je zajistit v prostoru vany co nejlepší větrání.
   Mějte také na paměti, že vířivá vana se nedá nijak zmenšit, takže pokud se ji budete snažit dostat dovnitř, musíte vzít v úvahu její rozměry a přidat min. 5 cm na každé straně pro průchod do vnitřních prostor.
  • Instalace vířivé vany v exteriéru:
   Pokud je vířivá vana instalována v exteriéru, je nutné dodržení bezpečnostních opatření. Základní požadavky na bezpečné provozování vířivé vany jsou především protiskluzové dlažby (podlahy), odvodnění místa instalace v případě dešťových srážek, přepuštění nebo přetečení vody ve vířivé vaně. Z těchto důvodů doporučujeme místo instalace přizpůsobit těmto podmínkám.
  • Vířivou vanu nikdy nenapouštějte horkou vodou – viz. Manuál k vířivé vaně!!!!!!!!

  • V případě umístění vířivé vany ke stěně domu či terasy musí být zajištěn přístup k bočním panelům ze všech stran. Je nutné, aby při instalaci, ale i případném servisu nebo zazimování byl zákazníkem zajištěn neztížený přístup ke všem bočním panelům nebo by měla existovat možnost posunutí vířivky po vypuštění vody. Není tedy problém třeba vířivku umístit do rohu či ke stěně v případě, že lze vířivku od stěny odtáhnout.
 • napouštění a vypouštění
  • vířivka se napouští vrchem zahradní hadicí. Vypouští se pomocí vypouštěcího ventilu. Vypouštěcí ventil má 3 polohy (zavřeno-otevřeno-zavřeno). Ventil se pomalým otáčením doprava a tahem k sobě dostane do polohy zavřeno (nasadí se zahradní hadice), další polohou je otevřeno (v tuto chvíli se voda vypouští), po vypuštění dáme ventil opět do polohy zavřeno a hadici odděláme.
 • teplota vody
  • vodu lze nahřívat až do 40°C. Minimální teplotu lze nastavit na 10°C. Voda ve vířivce se nahřívá cca 1,5 - 2°C/hod. s ohledem na umístění vířivky (interiér, exteriér)
 • bluetooth připojení – kód 2288 nebo 8888

          pokud se nelze připojit, je potřeba shodit vířivku z jističe minimálně na 30 minut - tím se bluetooth restartuje a budete se moci opět připojit

 • izolace
  • Naše vířivky mají plné, plastové dno s dodatečnou izolací a nástřik na vaně PUR pěnou (vyjma vířivky Wave). Jsou tedy určeny k celoročnímu užívání venku. Nabízíme také tzv. Arctic izolaci = Save energy system. Jedná se o nejdokonalejší zateplení vířivé vany. Vířivka má plné odizolované dno s dodatečnou izolací, nástřik na vaně PUR pěnou a ještě dodatečné zateplení všech bočnic PUR pěnovými panely. Vířivka je tak dokonale zateplena, odizolována a odhlučněna. Vířivka má tak ještě menší náklady na vytápění a je ještě tišší. 
 • výměna vody
  • vodu ve vířivce měníme dle potřeby a četnosti užívání, nejčastěji vodu měníme 2x-4x za rok
 • servis a náhradní díly
  • K vířivkám nabízíme kompletní sortiment náhradních dílů a servis našich vířivek. Je to nedílná součást našeho záručního i pozáručního servisu. Pokud si nejste na 100 % jistí, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat a svůj problém zkonzultovat.
 • náklady na vytápění
  • Zde záleží na umístění ( pod pergolou, volně stojící, zastřešenou), zda je vířivka v interiéru či exteriéru, na velikosti, Vámi nastaveném tarifu, ale také na četnosti užívání a dalším...
  • obecně lze říci, že se průměrné náklady na vytápění vířivky při celoročním užívání venku se pohybují v rozmezí 800 Kč - 2 000 Kč/měsíc
 • co můžete čekat od  instalace
  • Instalace probíhá tak, že v určený den a čas přivezeme vířivku na místo instalace. Vířivka se umístí na místo (za pomoci lidí, popřípadě jeřábu), vířivka se zapojí, provede se úvodní nastavení řídící jednotky, napustí a spustí. Předvede se veškeré ovládání i nastavování cyklů apod. Instalace většinou trvá 3 - 6 hodin dle náročnosti umístění, velikosti vířivky a rychlosti napouštění.
 • umístění vířivky na místo 
  • vířivku je možné umístit na místo více způsoby ( pomocí lidí nebo jeřábu), vždy s ohledem na terén a místo instalace
  • Při instalaci pomocí vozíku a lidí je potřeba 2-8 osob pro manipulaci s vířivou vanou, její odnos na místo a případné natočení. Záleží na hmotnosti dané vířivé vany a obtížnosti terénu. Potřebné množství osob zajišťuje zákazník sám. Vždy s Vámi zkonzultujeme náročnost instalace a potřebné množství osob právě pro umístění Vaší vířivky.
  • Další možností je umístění pomocí jeřábu. Tento způsob je volen v případě členitého terénu nebo např. při instalaci za řadový dům. 
 • kabel
  • Na místě, kde bude vířivá vana instalována, musí být připraven el.kabel dle požadavků napsaných v technických údajích u každé vířivé vany - 230V/50Hz nebo 400V/50Hz, jistič 16A, el. kabel CYKY 3x2,5. Kabel nechte 3-5 metrů dlouhý, neboť se bude zapojovat přímo do vířivé vany a nijak ho neukončujte. Pro připojení proudu je nutné použít jistič 16A s charakteristikou C. Zajistěte, aby vířivá vana byla vždy připojena k obvodu chráněnému proudovým chráničem s reziduálním proudem 0,03 A. Je-li nutné vyměnit pojistku, je nutné použít pojistku stejného typu jmenovité hodnoty.
  • Pokud řešíte připojení 230V nebo 400V, tak si můžete přečíst článek Připojení vířivky 230V nebo 400V.
 • zapuštění
  • Vířivku je možné zapustit. Vždy je ale důležité počítat s případným servisem. Z toho důvodu by měla být vířivku přístupná ze všech 4 stran, min. 50 cm z každé strany. Toto je možné řešit např. rozkládacím pódiem.
  • Jáma pro vířivku ještě musí být dostatečně odvodněná, aby nedošlo k zaplavení jámy a tím k zaplavení komponentů vířivky například v při přívalových deštích a podobně

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX